Bekkenbodemklachten


Fysiotherapie bij bekkenbodemklachten is bedoeld voor mensen met klachten die het gevolg zijn van functiestoornissen van de bekkenbodem zoals incontinentie, obstipatie, verzakkingen en pijn.
Vaak begint het met een 'klein geheimpje'. Zomaar een paar druppels urine verliezen tijdens inspanning, de ontlasting niet op kunnen houden of juist moeilijk kwijt kunnen. Het zijn geen leuke gespreksonderwerpen voor aan de koffietafel. Velen schamen zich ervoor en praten er niet over. Ze durven niet meer uit te gaan, niet meer te sporten. Het zelfrespect neemt af, evenals het zelfvertrouwen, de sociale contacten lijden eronder. Kortom, velen zien de kwaliteit van hun leven verminderen. Eťn ding is echter zeker: schaamte is in deze een slechte raadgever.
In vele gevallen zijn de klachten terug te voeren op het niet goed functioneren van de bekkenbodemspieren. De bekkenbodem heeft drie functies: sluiten, openen en dragen (van de buikorganen). De bekkenbodemspieren kunnen te zwak of juist te gespannen zijn. Of ze functioneren niet op de goede manier of op het juiste moment, waardoor stoornissen kunnen optreden. Bekkenbodemspieren zijn aan te spannen en te ontspannen. Veel mensen zijn zich hier niet van bewust of voelen dit niet.

Wat is bekkenbodem therapie?

De bekkentherapeut kan bijvoorbeeld ingeschakeld worden als de klachten te maken hebben met een verkeerde samenwerking tussen bekkenbodemspieren, het middenrif en de buikorganen. Hij of zij verhelpt of vermindert de functiestoornis van de bekkenbodem met advies over onder andere ademhaling, houding en beweging, drinken, voeding en toiletgedrag. Oefeningen ter bewustwording aan- en ontspanning van de bekkenbodemspieren. Dit kan eventueel met gebruikmaking van apparatuur (invasief werken). Hierin speelt uzelf een actieve rol.

Voor welke klachten is bekkenbodem therapie geschikt?

Veel klachten die veroorzaakt worden door stoornissen in de bekkenbodem kunnen door de bekkentherapeut positief worden beÔnvloedt. Daarbij kunt u denken aan:

- ongewild verlies van druppels urine tijdens inspanning (stress-incontinentie)
- veelvuldig optredende ,plotselinge, hevige, niet te onderdrukken aandrang om te plassen (urge-incontinentie)
- ongewild verlies van ontlasting (faecale incontinentie)
- het bij herhaling slechts moeizaam kwijt kunnen van ontlasting (obstipatie)
- verzakkingen van de blaas, baarmoeder of darmen
- pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen

Of bekkenbodem therapie ook uw klacht kan verhelpen moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste behandeling.

Wat gebeurd er tijdens de eerste behandeling?

Tijdens de eerste behandeling voert de bekkentherapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiŽnt. Ook voert hij of zij een lichamelijk onderzoek uit. De bekkentherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de bekkentherapeut of de patiŽnt andere lichamelijke problemen heeft die zijn toe te schrijven aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.

Verwijzing en vergoeding

Ondervind u hinder van bekkenbodem klachten? De eerste stap is een gesprek met uw huisarts. Die bepaalt samen met u welke behandeling het meest geschikt voor u is: medicijnen, een verwijzing naar de medisch specialist of een fysiotherapeutische behandeling.
De verzekering vergoedt de fysiotherapeutische behandeling, mits u doorverwezen bent door uw huisarts of specialist.

Opleiding

Bekkentherapeuten hebben na hun HBO-opleiding Fysiotherapie een speciale opleiding op het gebied van de pre- en postpartum gezondheidszorg en bekkenproblematiek gedaan.

Waarvoor u bij ons terecht kunt